۹۴ درصد از کاندایدهای شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان پیرانشهر تأئید صلاحیت شدند

 اردوان نوسودی، فرماندار شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: همزمان با اعلام زمان رسمی نام نویسی از کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه شهرستان پیرانشهر تعداد ۶۵۶ نفر با مراجه به مراکز ثبت نام نام نویسی خود را برای حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام داشتند . وی ادامه […]

 اردوان نوسودی، فرماندار شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: همزمان با اعلام زمان رسمی نام نویسی از کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه شهرستان پیرانشهر تعداد ۶۵۶ نفر با مراجه به مراکز ثبت نام نام نویسی خود را برای حضور در شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام داشتند .
وی ادامه داد: از این مجموع و پس از بررسی های قانونی انجام شده توسط هیئت های اجرایی و نظارت بخشداری ها و شهر پیرانشهر، ۹۴ درصد از مجموع کل داوطلبان ثبت نام شده تائید صلاحیت شدند و تنها ۵ درصد از کاندیداها در این مرحله موفق به اخذ صلاحیت نشدند.
نوسودی در ادامه اظهار داشت: در حوزه شهر پیرانشهر و گردکشانه داوطلبانی که تایید صلاحیت نشده اند به مدت سه روز فرصت دارند تا به هیئت مرکزی نظارت استان و همچنین در روستاها تا ۴ روز فرصت دارند به هیأت نظارت شهرستان مراجعه و نسبت به عدم احراز صلاحیت خود درخواست تجدید نظر نمایند.
در حوزه شهر پیرانشهر ۱۱۹ نفر کاندیداتوری خود را برای حضور در انتخابات شورای اسلامی شهر پیرانشهر اعلام کرده بودند که ۴ نفر در روزهای اخیر انصراف دادند و تعداد ۲۴ نفر هم حراز صلاحیت نشدند و در مرحله اول تعداد ۹۱ نفر تأئید شصلاحیت شدند.
همچنین در حوزه شهر گردکشانه نیز که در مجموع دارای ۸ نفر کاندیدا بود ۲ نفر احراز صلاحیت نشدند.