۵ پزشک متخصص جدید به کادر بیمارستان امام خمینی پیرانشهر افزوده شد

ابوبکر نشاطی خرم در گفتگو با خبرنگار کوردپیام گفت: این پزشکان متخصص در رشته‌های  پاتولوژی، زنان و زایمان، روانپزشک و داخلی فعالیت می کنند. وی اظهار کرد: با پیوستن این پزشکان شمار متخصصان کادر درمانی بیمارستان پیرانشهر به ۱۷ نفر  رسیده است. سرپرست بیمارستان همچنین افزود: به تخصصهای رادیولوژی ، ارتوپد ،چشم پزشک ، پوست […]

ابوبکر نشاطی خرم در گفتگو با خبرنگار کوردپیام گفت: این پزشکان متخصص در رشته‌های  پاتولوژی، زنان و زایمان، روانپزشک و داخلی فعالیت می کنند.

وی اظهار کرد: با پیوستن این پزشکان شمار متخصصان کادر درمانی بیمارستان پیرانشهر به ۱۷ نفر  رسیده است.

سرپرست بیمارستان همچنین افزود: به تخصصهای رادیولوژی ، ارتوپد ،چشم پزشک ، پوست و مو و …در شهرستان نیاز احساس می شود.

نشاطی خرم ادامه داد : یک نفر متخصص نورولوژی نیز به شهرستان اختصاص داده شده که هنوز شروع به کار نکرده اند.

این مسئول تصریح کرد: دربعضی رشته ها رشد قابل توجهی داشته ایم از جمله سه نفر سه نفر متخصص زنان و زایمان، سه نفر داخلی، دو نفر کودکان ، دونفرجراح عمومی  که با توجه به سطح بندی این شهرستان رقم قابل توجه و مناسبی داشته است.

نشاطی خرم خاطر نشان کرد: بیمارستان پیرانشهردر حال حاضر دارای  ۸۷ تخت فعال است که با توجه به جمعیت شهرستان پاسخگو نیست و با توجه به افزایش متخصصین نیاز به افزایش تخت بستری محسوس می باشد.