🎥 ببینید/ جنگ‌های آینده چگونه خواهد بود؟

به گزارش کوردپیام: 🔹فناوری‌های نوین باعث تغییر شرایط جنگ می‌شوند 🔹یکی از ابزارهای مهم در جنگ‌ها پهپادهای شناسایی و انهدام هستند که در جنگ روسیه و اوکراین هم بسیار استفاده شد 🔹ابزار مهم بعدی در جنگ‌های آینده اینترنت است که به نیروها امکان جابه‌جایی اطلاعات را می‌دهد 🔹اینترنت ماهواره ای به دلیل در امان ماندن […]

به گزارش کوردپیام:
🔹فناوری‌های نوین باعث تغییر شرایط جنگ می‌شوند
🔹یکی از ابزارهای مهم در جنگ‌ها پهپادهای شناسایی و انهدام هستند که در جنگ روسیه و اوکراین هم بسیار استفاده شد
🔹ابزار مهم بعدی در جنگ‌های آینده اینترنت است که به نیروها امکان جابه‌جایی اطلاعات را می‌دهد
🔹اینترنت ماهواره ای به دلیل در امان ماندن از منهدم شدن اهمیت بسزایی دارند
🔹ابزار مهم بعدی در جنگ های آینده هوش مصنوعی است که به تحلیل اطلاعات کمک می‌کند