◾️ ۱۷ اسفند ۶۳ نمادی از مظلومیت شهرستان پیرانشهر+تصاویر

به گزارش کوردپیام؛ برگ زرین دیگری از افتخارات مردمی این انقلاب بر تاریخ کهنه مظلومیت این شهرستان افزوده شد. بعداز ظهر روز جمعه ۱۷ اسفند ۶۳ صدای غرش هواپیماهای رژیم جنایتکار بعثی در آسمان پیرانشهر شنیده شد. هواپیماهایی که با بمباران کور مناطق مسکونی ۹۰ تن از همشهریان ما را به شهادت رساندند. شهدایی که […]

به گزارش کوردپیام؛ برگ زرین دیگری از افتخارات مردمی این انقلاب بر تاریخ کهنه مظلومیت این شهرستان افزوده شد.

بعداز ظهر روز جمعه ۱۷ اسفند ۶۳ صدای غرش هواپیماهای رژیم جنایتکار بعثی در آسمان پیرانشهر شنیده شد.

هواپیماهایی که با بمباران کور مناطق مسکونی ۹۰ تن از همشهریان ما را به شهادت رساندند. شهدایی که حضور قانعه علیزاده کودک ۶ ماهه در میانشان، گواهی بر مظلومیت آن ها  و جنایت رژیم بعثی بود.

روزی که مردم این شهرستان کم کم آماده دل کندن از سردی زمستان سرسخت آن روزهای خود بودند و به قصد هم نوا شدن با طبیعت سراغ فالنامه حافظ می رفتند تا روزهای خوش آینده خود را در فال حافظ تماشا کنند اما گویی که سفیدی برف زمستان قصه ای بس تلخ و ناجوانمردانه برای همشهریان پیرانشهری در دل دارد و زمزمه ی شعر ” زمستان “اخوان ثالث” جایگزین مفهوم فالنامه حافظ می شود و از آن زمان هنو زهم در گوشمان زمزمه میکند که :

هوا بس ناجوانمردانه سرد است ….وگر دست محبت سوی کس یازی …به اکراه آورد دست از بغل بیرون…..که سرما سخت سوزان است….

جعفراخجسته