۷۰۰ متر تور صید غیرمجاز در رودخانه گدار نقده جمع‌آوری شد

به گزارش کوردپیام، رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: ۷۰۰ متر تور ماهیگیری و ۴۰ قطعه ماهی صید شده از متخلفان در رودخانه گدار این شهرستان کشف و ضبط شد. اکبر قائمی روز پنجشنبه افزود: در پی دریافت گزارش مبنی برتخلف صید در رودخانه گدار در محدوده روستای «قره‌قصاب» این شهرستان، ماموران یگان حفاظت […]

به گزارش کوردپیام، رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: ۷۰۰ متر تور ماهیگیری و ۴۰ قطعه ماهی صید شده از متخلفان در رودخانه گدار این شهرستان کشف و ضبط شد.

اکبر قائمی روز پنجشنبه افزود: در پی دریافت گزارش مبنی برتخلف صید در رودخانه گدار در محدوده روستای «قره‌قصاب» این شهرستان، ماموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره در محل حاضر شدند.

وی افزود: ماموران سه رشته تور دام صیادی به طول حدودی ۷۰۰ متر را که در رودخانه گدار پهن شده بود، جمع آوری و ۴۰ قطعه ماهی نیز کشف و ضبط کردند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بصورت شبانه روزی در مناطق به گشت و کنترل می پردازند و با هرگونه تخلف زیست محیطی برخورد قانونی صورت می گیرد.