۳۷ میلیارد تومان بودجه ستاد اربعین به شهرداری پیرانشهر اختصاص داده شد

به گزارش کوردپیام ، فرماندار پیرانشهر امروز در مراسم روز تامین اجتماعی شهرستان پیرانشهر از اختصاص ۳۷ میلیارد تومان اعتبار ستاد اربعین برای امور زیرساختی و خدماتی سطح شهرستان به شهرداری پیرانشهر خبر داد

به گزارش کوردپیام ، فرماندار پیرانشهر امروز در مراسم روز تامین اجتماعی شهرستان پیرانشهر از اختصاص ۳۷ میلیارد تومان اعتبار ستاد اربعین برای امور زیرساختی و خدماتی سطح شهرستان به شهرداری پیرانشهر خبر داد