۲۵۱ هزار و ۲۱۰ خانوار فارس در سرشماری اینترنتی ثبت نام کردند

شیراز – ۲۵۱ هزار و ۲۱۰ خانوار استان فارس تا روز گذشته در طرح نام نویسی اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری آپادانا ، به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان فارس از مجموع ۱ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۴۵۱ خانوار فارس تاکنون ۲۵۱ هزار و ۲۱۰ […]

شیراز – ۲۵۱ هزار و ۲۱۰ خانوار استان فارس تا روز گذشته در طرح نام نویسی اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری آپادانا ، به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه استان فارس از مجموع ۱ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۴۵۱ خانوار فارس تاکنون ۲۵۱ هزار و ۲۱۰ خانوار از طریق اینترنت نام نویسی کردند.

در جدول رده بندی کشور، استان فارس با بیشترین مشارکت دارای رتبه اول نام نویسی اینترنتی نفوس و مسکن است.