۲۰ جانشین احتمالی رئیسی

🎥 #ببینید// ➖ ۲۰ جانشین احتمالی رئیسی 🔹نامزدهای بالقوه انتخابات؛ از صالحی، ظریف، لاریجانی و جهرمی تا جلیلی و قالیباف/انتخاب

🎥 #ببینید//

➖ ۲۰ جانشین احتمالی رئیسی

🔹نامزدهای بالقوه انتخابات؛ از صالحی، ظریف، لاریجانی و جهرمی تا جلیلی و قالیباف/انتخاب