۱۵۱ مصدوم و ۹ فوتی بر اثر تصادفات جاده ای طی سال جاری در شهرستان پیرانشهر

دکتر پیمان حسن پور رئیس پزشکی قانونی پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام خبر داد: متاسفانه از اول فروردین ماه سال جاری تا ۲۰ تیر ماه، ۹ مورد فوتی تصادفات در این شهرستان داشته ایم که ۳ زن و ۵ مرد بوده اند. وی همچنین با بیان اینکه آمار کل مصدومین طی سال جاری ۱۵۱ نفر […]

دکتر پیمان حسن پور رئیس پزشکی قانونی پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام خبر داد: متاسفانه از اول فروردین ماه سال جاری تا ۲۰ تیر ماه، ۹ مورد فوتی تصادفات در این شهرستان داشته ایم که ۳ زن و ۵ مرد بوده اند.
وی همچنین با بیان اینکه آمار کل مصدومین طی سال جاری ۱۵۱ نفر است، افزود: از این تعداد ۵۴ نفر زن و ۹۷ نفر مرد میباشند.