۱۲۰ نفر از اعضای شوراهای شهر طی سال ۱۴۰۱ و از ابتدای امسال تاکنون بازداشت شده‌اند

به گزارش کوردپیام، بررسی‌های «هم‌میهن» از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا لحظه انتشار این گزارش، نشان می‌دهد که بیش از ۴۸ نفر از مدیران، کارمندان و اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. اتهام عمده این افراد، فساد مالی، ارتشا و تحصیل مال ازطریق نامشروع بوده است. در سال‌های اخیر کمتر مسئولی درباره آمار تجمیعی […]

به گزارش کوردپیام، بررسی‌های «هم‌میهن» از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا لحظه انتشار این گزارش، نشان می‌دهد که بیش از ۴۸ نفر از مدیران، کارمندان و اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور بازداشت شدند. اتهام عمده این افراد، فساد مالی، ارتشا و تحصیل مال ازطریق نامشروع بوده است.
در سال‌های اخیر کمتر مسئولی درباره آمار تجمیعی مدیران شهرداری و اعضای شورای‌شهر بازداشت‌شده، اظهارنظر کرده است. آخرین اظهارنظر به صحبت‌های احمد صادقی، رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در فروردین‌ماه امسال برمی‌گردد. او گفته بود تخلفات جامعه شورایی کمتر از ۴ هزارم درصد است:«هرچند تخلف و کوتاهی وجود دارد، اما جامعه شورایی کار خود را به‌درستی انجام می‌دهد.»
ایرج سلیمان‌زاده،سخنگوی فعلی شورای عالی استان‌: آمار تجمیعی درباره بازداشتی‌ها ندارم،عمدتا برای بازداشتی‌ها حکم نهایی صادر نشده است و بسیاری از اعضای شورای‌شهر بازداشت شده در فارس و ارومیه تبرئه شدند.