یک بار هم شده کارتون رو به موقع انجام بدید/معضل جاده و راه های ارتباطی روستاهای پیرانشهر

به گزارش کوردپیام،  بی شک امروزه یکی از مهمترین بحث های جهانی بحث راه‌های ارتباطی هستش . در مناطق ما (شهرستانپیرانشهر)که زیر ساخت های هوایی و ریلی اصلا وجود ندارند همین جاده ها را هم به شکل افتضاح به حال خود رها کرده اند . چند سال باید درخواست بدی و خواهش و تمنا که […]

به گزارش کوردپیام،  بی شک امروزه یکی از مهمترین بحث های جهانی بحث راه‌های ارتباطی هستش .
در مناطق ما (شهرستانپیرانشهر)که زیر ساخت های هوایی و ریلی اصلا وجود ندارند همین جاده ها را هم به شکل افتضاح به حال خود رها کرده اند . چند سال باید درخواست بدی و خواهش و تمنا که شاید فرجی بشه و احتمال اینکه جاده رو آسفالت کنند .

جاده هنگ_آباد به شهرستین که راه ارتباطی به بیش از ۲۰ روستای منطقه #نه_لین میباشد ، چند ماه است که به این شکل به حال خود رها شده است . مسافت کمی که شاید در حد ۱ km در بدترین وضعیت رها شده است . صدای کل مردم منطقه درآمده ، ماشین هایمان اوراق شدن هر روز تعمیر جلوبندی و صداگیری .
آقای مسولی که این وضعیت را درست کردی لطفا هر چه سریعتر رسیدگی کنید ۲ ماه دیگر با اولین بارش ها وضعیت اسفناکتری ایجاد خواهد شد

یک بار هم شده کارتون رو به موقع انجام بدید