یکی از وحشتناکترین صحنه ها از توفان سندی +تصاویر

“سندی” به عنوان شدیدترین طوفان ثبت شده سواحل شرقی آمریکا را در نوردیده است به شکلی که رسانه های آمریکایی سندی را، ابر طوفان نام گذاشته اند.       به گزارش کرد پیام ؛ سندی به عنوان شدیدترین طوفان ثبت شده سواحل شرقی آمریکا را در نوردیده است به شکلی که رسانه های آمریکایی […]

“سندی” به عنوان شدیدترین طوفان ثبت شده سواحل شرقی آمریکا را در نوردیده است به شکلی که رسانه های آمریکایی سندی را، ابر طوفان نام گذاشته اند.

 

 

 

به گزارش کرد پیام ؛ سندی به عنوان شدیدترین طوفان ثبت شده سواحل شرقی آمریکا را در نوردیده است به شکلی که رسانه های آمریکایی سندی را، ابر طوفان نام گذاشته اند.

تصاویر زیر یکی از وحشتناکترین حوادثی است که این طوفان رقم زده است.طوفان وحشتناک درخت بلوط بزرگی را از ریشه می کند و روی باغ همسایه فرود می آورد.

 

منبع:آخرین نیوز