گمرک پیرانشهر به اداره کل ارتقا یافت

رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در گفتگو با کوردپیام گفت: با دستور  مسعود کرباسیان رئیس گمرکات کشور و وزیر پیشنهادی دولت برای پست وزارت اقتصاد،  مرحمت سلیمان نژاد به عنوان مدیرکل گمرک پیرانشهر منصوب شد و از این پس گمرک پیرانشهر به اداره کل تبدیل و به صورت مستقل از استان با اداره […]

رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در گفتگو با کوردپیام گفت: با دستور  مسعود کرباسیان رئیس گمرکات کشور و وزیر پیشنهادی دولت برای پست وزارت اقتصاد،  مرحمت سلیمان نژاد به عنوان مدیرکل گمرک پیرانشهر منصوب شد و از این پس گمرک پیرانشهر به اداره کل تبدیل و به صورت مستقل از استان با اداره کل گمرکات کشور در تهران در ارتباط خواهد بود.

لازم به یادآوری است در سال ۱۳۳۷ گمرک پیرانشهر احداث و تا سال ۶۰ نیز این گمرک فعال بود تا اینکه با شروع درگیری های منطقه، گمرک تعطیل و مجدداً در سال ۷۱ راه اندازی می شود. با سقوط رژیم بعث و صدام در عراق، فعالیت این گمرک بسیار افزایش یافته، به تبع آن بازارچه مرزی تمرچین نیز فعال می شود. بر اساس مجوز شورای عالی امنیت ملی فعالیت این بازارچه در سال ۱۳۷۵ به صورت رسمی شروع شده و مبادرت به فعالیت صادرات و واردات کالا نموده است و تعداد قابل ذکری از مردم پیرانشهر و شهرهای همجوار در این نقطه مرزی شروع به فعالیت اقتصادی نموده اند.