گمرک تمرچین تعطیل شد

به گزارش کوردپیام، به گفته سلیمان نژاد، مدیرکل گمرک تمرچین، بنا بر دستورالعمل گمرک ایران، از صبح دیروز کلیه مراودات ترانزیتی و تردد مسافر از این گمرک تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر یکی از شش پایانه مرزی آذربایجان غربی با ۱۲ کیلومتر فاصله از شهر پیرانشهر از جمله مرزهای پرتردد کشور […]

به گزارش کوردپیام، به گفته سلیمان نژاد، مدیرکل گمرک تمرچین، بنا بر دستورالعمل گمرک ایران، از صبح دیروز کلیه مراودات ترانزیتی و تردد مسافر از این گمرک تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر یکی از شش پایانه مرزی آذربایجان غربی با ۱۲ کیلومتر فاصله از شهر پیرانشهر از جمله مرزهای پرتردد کشور است.