گزارش تصویری از مراسم قربانی در شهرستان پیرانشهر

به گزارش کوردپیام: هم‌زمان با فرا رسیدن عید قربان، مردم شهرستان پیرانشهر، همانند مسافران سرزمین وحی و حجاج در منا، با ذبح قربانی و به جا آوردن ایین دینی، این روز را جشن می گیرند.  

به گزارش کوردپیام: هم‌زمان با فرا رسیدن عید قربان، مردم شهرستان پیرانشهر، همانند مسافران سرزمین وحی و حجاج در منا، با ذبح قربانی و به جا آوردن ایین دینی، این روز را جشن می گیرند.