گزارش تصویری از حضور پرشور مردم شهرستان پیرانشهر در راهپیمایی ۱۳ آبان

به گزارش کوردپیام:

به گزارش کوردپیام: