گزارش تصویری از جشنواره فرهنگی ورزشی بومی محلی در پیرانشهر

به گزارش کوردپیام: جشنواره فرهنگی ورزشی  بومی محلی با همت سپاه پیرانشهر در رودخانه زاب روستای هنگ آباد شهرستان پیرانشهر برگزار شد.

به گزارش کوردپیام: جشنواره فرهنگی ورزشی  بومی محلی با همت سپاه پیرانشهر در رودخانه زاب روستای هنگ آباد شهرستان پیرانشهر برگزار شد.