تفرجگاه های شهرستان پیرانشهر در ۱۳ بدر از نگاه لنز کوردپیام

به گزارش کوردپیام: طبیعت، سرسبزی و زیبای های دشت و کوه در مناطق مختلف جهان و به ویژه مناطق کوهستانی کشورمان و استانهایی سر سبز و زیبا مانند آذربایجان غربی هرساله همزمان با شروع فصل بهار سفره رنگین خود را برای حضور گردشگران و مردم در دامان خود می گشاید که مهمترین ایام این مهم […]

به گزارش کوردپیام: طبیعت، سرسبزی و زیبای های دشت و کوه در مناطق مختلف جهان و به ویژه مناطق کوهستانی کشورمان و استانهایی سر سبز و زیبا مانند آذربایجان غربی هرساله همزمان با شروع فصل بهار سفره رنگین خود را برای حضور گردشگران و مردم در دامان خود می گشاید که مهمترین ایام این مهم روز انس با طبیعت که سیزدهمین روز از فروردین ماه بوده و در فرهنگ ایرانی ها با نام «سیزده بدر» نام گرفته و توسط سازمانهای فعال با طبیعت و محیط زیست جهت حفظ و صیانت از فضاهای سبز، درختان، جنگل و گل و گیاه و محیط زیست و بهره مندی مطلوب و مناسب از این نعمت های خدادی به نام «روز آشتی با طبیعت» نامگذاری شده است. روز ۱۳ فروردین ماه امسال “۱۳۹۶” نیز شهروندان پیرانشهری همزمان با مردمان سراسر کشورمان در روز ۱۳ بدر به طبیعت روی آوردند و عشق و علاقه و پیوند کهن و ماندگار خود با طبیعت را زنده کرده و آشتی با طبیعت را گرامی داشتند.

55 56 58 59 60 54 53 50 49 48  44 45 46 47 38 39 40 42

   photo_2017-04-03_11-01-48 photo_2017-04-03_11-01-52 31  28  15 10   22 3