گزارش تصویری از برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در پیرانشهر

به گزارش کوردپیام ؛ گزارش تصویری از برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در پیرانشهر همزمان با سراسر کشور

به گزارش کوردپیام ؛ گزارش تصویری از برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در پیرانشهر همزمان با سراسر کشور