گزارش تصویری از اجرای برنامه های اولین روز تحصیلی شهرستان پیرانشهر

به گزارش کوردپیام،  هم زمان با بازگشایی مدارس و آغاز هفته دفاع مقدس یک سری از اقدامات از جمله توزیع اقلام مدارس در بین مناطق محروم شهرستان،  زنگ مهر و مقاومت و…  در شهرستان پیرانشهر اجرا شد.

به گزارش کوردپیام،  هم زمان با بازگشایی مدارس و آغاز هفته دفاع مقدس یک سری از اقدامات از جمله توزیع اقلام مدارس در بین مناطق محروم شهرستان،  زنگ مهر و مقاومت و…  در شهرستان پیرانشهر اجرا شد.