گزارش تصویری/رزمایش «اقتدار» در مرزهای شمالغرب و غرب کشور مابین ایران و عراق

به گزارش کوردپیام ، رزمایش مشترک نیروهای مسلح ایران و عراق با عنوان رزمایش «اقتدار» در مرزهای شمالغرب و غرب کشور برگزار شد. رزمایش

به گزارش کوردپیام ، رزمایش مشترک نیروهای مسلح ایران و عراق با عنوان رزمایش «اقتدار» در مرزهای شمالغرب و غرب کشور برگزار شد.