کوردپیام خبر می دهد:

گزارشی تصویری از تردد زائرین اربعین حسینی از مرز تمرچین پیرانشهر

تردد بیشمار زائران از مرز تمرچین، فرصتی مناسب برای شناساندن ظرفیت‌های شهرستان است.

به گزارش کوردپیام، در گفتگوی زائران آب و هوا و طبیعت پیرانشهر، مهمان نوازی و فرهنگ مردم شهرستان و وجود بازارچه کالاهای مرزی به عنوان مزیت‌های این مسیر عنوان شده است و این تردد بیشمار زائران فرصتی مناسب برای شناساندن ظرفیت‌های شهرستان بویژه بازارچه پیرانشهر و رونق مجدد آن است.