کیفرخواست متهمان باند تقلب کنکور در پیرانشهر صادر شد

به گزارش کوردپیام،  رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور کیفرخواست ۲۲ متهم پرونده باند تقلب در کنکور سال های قبل از ۱۴۰۰ در شهرستان پیرانشهر خبر داد. ناصر عتباتی اظهار کرد: متهمین در کنکور با استفاده از تجهیزات الکترونیک از قبیل VIP CARD مینی هندزفری مخصوص و برخی اقدامات مجرمانه دیگر مرتکب جرایمی از قبیل […]

به گزارش کوردپیام،  رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی از صدور کیفرخواست ۲۲ متهم پرونده باند تقلب در کنکور سال های قبل از ۱۴۰۰ در شهرستان پیرانشهر خبر داد.

ناصر عتباتی اظهار کرد: متهمین در کنکور با استفاده از تجهیزات الکترونیک از قبیل VIP CARD مینی هندزفری مخصوص و برخی اقدامات مجرمانه دیگر مرتکب جرایمی از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع، تقلب نسبت به قانون اختصاصی سوالات امتحانی، تشکیل باند مجرمانه تقلب در کنکور، شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی شده و پس از شناسایی و دستگیری در روند تحقیقات مقدماتی تحت قرار تأمین بازپرسی قرار گرفتند.

او افزود: پس از تحقیقات فنی مبسوط با توسل به قوانین و مقررات جاری کشور اتهامات وارده را در خصوص متهمین وارد تشخیص و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و موافقت دادستان کیفر خواست متهمین مزبور توسط دادستان محترم صادر و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال گردید.