کُردستان سرزمینی مملو از مراسمهای آیینی و‌باستانی مراسم هزار دف روستای دگاگا

🎬ببینید…// کُردستان سرزمینی مملو از مراسمهای آیینی و‌باستانی مراسم هزار دف روستای دگاگا ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ ✍پایگاه خبری کوردپیام https://t.me/joinchat/AAAAAD7OW5JAzINYJaR6Yg

🎬ببینید…//

کُردستان سرزمینی مملو از مراسمهای آیینی و‌باستانی مراسم هزار دف روستای دگاگا

۱۶ فروردین ۱۴۰۳

✍پایگاه خبری کوردپیام

https://t.me/joinchat/AAAAAD7OW5JAzINYJaR6Yg