کولبری شغل نیست!/ کولبر پیر مرزی مورد بی احترامی قرار میگیرد

به گزارش کوردپیام: از وقتی که‌ این مرز ( پیرانشهر) به‌ عنوان مرز ایران و عراق شناخته‌ شده‌ است، آمد و رفت، تردد  و تجارت بصورت آزاد و قاچاق همیشه‌ برقرار بوده‌ است. اما با سرکار آمدن رژیم بعث و صدام  در عراق و دوران جنگ تحمیلی این مراودات بسیار کم شده‌ بود فلذا تعطیل […]

به گزارش کوردپیام: از وقتی که‌ این مرز ( پیرانشهر) به‌ عنوان مرز ایران و عراق شناخته‌ شده‌ است، آمد و رفت، تردد  و تجارت بصورت آزاد و قاچاق همیشه‌ برقرار بوده‌ است.

اما با سرکار آمدن رژیم بعث و صدام  در عراق و دوران جنگ تحمیلی این مراودات بسیار کم شده‌ بود فلذا تعطیل نشده‌ بود! از سال ۱۳۷۰ بعد از مهاجرت سیل آسای مردم کردستان عراق به‌ ایران این مرز کم کم رونق گرفت  و تردد و تجارت در این مسیر، بستر، رونق پیرانشهر و شکوفایی اقتصادی و معیشتی با گسترش بازارچه‌ی مرزی پیله‌وری، استقرار گمرک و سایت مسافری و مجتمع های تجاری و بازارچه‌های کالای مرزی، باز کردن معبر مرزی بصورت جهشی مهیا و فراهم شد.
اگر نقیبی به‌ زیر پوست مرز و معبر بزنیم درخواهیم یافت و این مثل کوردی در ذهن تداعی می یابد: ” نامی بزرگ و خانه‌ای ویران ” که‌  در مورد پیرانشهر صدق پیدا میکند! امروز با وجود کار طاقت فرسای کولبری می خواهند آن را به‌ عنوان شغل و کار برای مردم این مرز و بوم تعریف و به‌ رسمیت بشناسند!

کولبر شغل نیست، کولبری اجبار است، کولبری از سر بیکاریست، کولبری رو سرخ کردن با سیلیست، کولبری خریدن آبرو نزد خانواده‌ است، کولبری فقر اقتصادی است! این کار سخت و طاقت فرسا آنهم با بی احترامی به‌ انسانیت این انسان شریف از طرف و والی و رئیس و مامور و امر و نهی درب خروج زیبنده‌ مامور دولت و در شآن این انسانهای زحمتکش نیست. کسانی بایند به‌ صورت انحصاری، رانت و روابط و سرمایه‌ این مرز را ببرند و کار اهالی مرز نیز تنها خدمت به‌ این افراد باشد!!!
این عکس متعلق به‌ جناب آقای عثمان قادرنژاد که‌ فردی کولبر است. دارای کارت کولبری با سن حدود ۷۰ سال است که به کوردپیام گفت:  چند روز پیش  از سوی نیروهای هنگ مرزی مستقر در سایت آمد و رفت کولبران مورد بی احترامی قرار گرفته‌ و دفترچه‌اش را دور انداخته‌اند نامبرده‌ به‌ علت کهولت سن جزو افراد ‘ شلکه‌ ” به‌ شمار می رود.! شلکه‌ اصطلاحی است کوردی در رشته‌ دامداری در مرز به‌ افرادی اطلاق می شود که‌ خود توانایی حمل بار کولبری _ به‌ علت پیری  و نقصان و از کار افتادگی _  را ندارند، افراد دیگر  حمل بار او را خریداری و از آنطرف مرز حمل می نمایند. آیا باید با این افراد با بی احترامی رفتار کرد! آیا باید این افراد این نان را نخورند! …
در اخر تکلیف چیست آیا باید سهم مردم و کولبر این خطه‌ تنها کار طاقت فرسای کارگری، کولبری، خدماتی و حق العمل کاری باشد؟ آقای نماینده‌، مدیران و مسئولین شهر کولبری شغل نیست، لطفا به کولبری رسمیت نبخشید! کار و شغلی شرافتمندانه‌  در شان این مردم نجیب دست و پا کنید، فکری اساسی برای اشتغال و کار در جهت رونق مرز و شکوفایی بازار شهر بیابید. کولبری شغل نیست.