کعبه ، پرده جدیدی بر خود گرفت + تصاویر

هر ساله با فرا رسیدن روز عرفه مراسم تعویض پرده مقدس کعبه در حضور حجاج انجام می شود.           به گزارش کرد پیام ؛ هر ساله با فرا رسیدن روز عرفه مراسم تعویض پرده مقدس کعبه در حضور حجاج انجام می شود.                  

هر ساله با فرا رسیدن روز عرفه مراسم تعویض پرده مقدس کعبه در حضور حجاج انجام می شود.

 

 

 

 

 

به گزارش کرد پیام ؛ هر ساله با فرا رسیدن روز عرفه مراسم تعویض پرده مقدس کعبه در حضور حجاج انجام می شود.