کشف ارز قاچاق در مرز تمرچین پیرانشهر

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف دلار قاچاق توسط مرزبانان هنگ مرزی پیرانشهر خبر داد. سردار محمد احمدی در تشریح این خبر گفت: مرزبانان هنگ مرزی پیرانشهر در جهت انسداد نوار مرز، پس از کسب خبری از ورود ارز قاچاق به کشور، بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و در مقر کنترل […]

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی از کشف دلار قاچاق توسط مرزبانان هنگ مرزی پیرانشهر خبر داد.

سردار محمد احمدی در تشریح این خبر گفت: مرزبانان هنگ مرزی پیرانشهر در جهت انسداد نوار مرز، پس از کسب خبری از ورود ارز قاچاق به کشور، بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و در مقر کنترل مرزی “تمرچین” به یک خودرو مشکوک شده و پس از شناسایی آن را توقیف کردند.

وی همچنین افزود: مرزبانان در حین بازرسی از خودرو تبعه خارجی، تعداد سی هزار دلار (ارز خارجی) معادل ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال که بصورت ماهرانه ای در یخچال خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی استان، ادامه داد: در این راستا یک متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو خارجی که در امر قاچاق مورد استفاده قرار می گرفت، توقیف شد.

ارز قاچاق کشف شده به همراه متهم و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.