کدام شهرستان‌های استان آذربایجان غربی تا ۱۴ مرداد ۹۹ در وضعیت قرمز و سفید کرونایی هستند؟

به گزارش کوردپیام؛ شهرستانهای چایپاره ، خوی ، سردشت تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ در وضعیت قرمز کرونایی هستند و پلدشت و پیرانشهر و شوط نیز در وضعیت سفید هستند.

به گزارش کوردپیام؛ شهرستانهای چایپاره ، خوی ، سردشت تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ در وضعیت قرمز کرونایی هستند و پلدشت و پیرانشهر و شوط نیز در وضعیت سفید هستند.