کاهش محسوس دما /هوا هفته آینده زمستانی می شود

به گزارش کوردپیام، از هفته آینده با کاهش محسوس دما در بسیاری از نقاط کشور مواجه خواهیم شد که شرایط دمایی را زمستانی خواهد کرد.  بنابراین برای بسیاری از مناطق کشور از جمله استان های سردسیر نیمه غربی و شمالی کشور انتظار وقوع یخبندان را داریم. بسیاری از مناطق در نیمه شمالی، نیمه غربی، دامنه‌های […]

به گزارش کوردپیام، از هفته آینده با کاهش محسوس دما در بسیاری از نقاط کشور مواجه خواهیم شد که شرایط دمایی را زمستانی خواهد کرد. 

بنابراین برای بسیاری از مناطق کشور از جمله استان های سردسیر نیمه غربی و شمالی کشور انتظار وقوع یخبندان را داریم.

بسیاری از مناطق در نیمه شمالی، نیمه غربی، دامنه‌های زاگرس با وقوع یخبندان نسبتاً شدید همراه خواهند شد و مناطق داخلی تر و گرمسیر تر نیز اولین یخبندان خود را هفته آینده تجربه خواهند کرد.