کارکنان کنگره آمریکا خواستار آتش‌بس در غزه شدند

به گزارش کوردپیام؛ کارکنان مسلمان و یهودی در کنگره آمریکا با امضای نامه‌‌ای از روسای خود در نهاد قانون‌گذار کشورشان خواسته‌اند از آتش‌بس در غزه حمایت کنند.  در بخشی از این نامه که به امضای ۴۱۱ نفر از کارکنان کنگره رسیده آمده است: در سراسر آمریکا و ایضا در کنگره، صدای خواستاران صلح در میان […]

به گزارش کوردپیام؛ کارکنان مسلمان و یهودی در کنگره آمریکا با امضای نامه‌‌ای از روسای خود در نهاد قانون‌گذار کشورشان خواسته‌اند از آتش‌بس در غزه حمایت کنند. 

در بخشی از این نامه که به امضای ۴۱۱ نفر از کارکنان کنگره رسیده آمده است: در سراسر آمریکا و ایضا در کنگره، صدای خواستاران صلح در میان هیاهوی کسانی که بر طبل جنگ می‌کوبند غرق و گم شده است.