چه کسانی برای کاندیدای شورای شهر مناسب هستند؟

به گزارش کوردپیام: قبل از اینکه پاسخ دهیم که شرائط احراز یک شغل چیست باید بدرستی بررسی کرد که وظائف و اختیاراتی که برای آن شغل طبق مقررات یا قوانین در نظر گرفته اند چیست و سپس پاسخ داد که برای احراز و انجام شایسته آن چه مهارتها ، دانش ها و توانایی هایی لازم […]

به گزارش کوردپیام: قبل از اینکه پاسخ دهیم که شرائط احراز یک شغل چیست باید بدرستی بررسی کرد که وظائف و اختیاراتی که برای آن شغل طبق مقررات یا قوانین در نظر گرفته اند چیست و سپس پاسخ داد که برای احراز و انجام شایسته آن چه مهارتها ، دانش ها و توانایی هایی لازم است .
لذا ابتدا وظائف و اختیارات اعضا شورای شهر را باید بدانیم.
اعضای شوراها از فیلترهای مختلفی عبور کرده اند پس بعضی از شرائط احراز را قاعدتا داشته اند.
به نظر اینجانب اولین خصوصیت یک عضو شورای شهر باید توانایی انجام کار گروهی باشد که متاسفانه کمتر کسی توانایی انجام این مهم را دارد .
انجام کار گروهی نیازمند مهارتهایی است که باید بصورت سیستماتیک از خردسالی آموزش گرفت و تمرینهای مناسبی را هم جهت تسلط بر آن انجام داد.
متاسفانه اکثر ایرانیان بصورت انفرادی تواناییهای خوبی دارند اما در جمع و انجام کار گروهی نمیتوانند بازده مناسبی داشته باشند. و برآیند چند نفر با تواناییهای بالا اکثرا از توانایی جمع تواناییهای آنها به مراتب کمتر است.
پس اولین نیاز یک عضو شورا تسلط انجام کار تیمی است و میدانیم افرادی هرچند بسیار توانمند که در درونشان نخوت و غرور(حس خود بزرگ بینی) باشد تن به کار تیمی نمیدهند و جایشان در شورا نیست.
دومین خصوصیت یک عضو شورا صداقت است چیزی که باز علی رغم آموزه های ما در جامعه رنگ باخته در گذشته ما به فرزندان خود یاد میدادیم که درغگو دشمن خداست اما متاسفانه امروز دروغ رواج زیادی دارد مخصوصا خیلیها برای رسیدن به یک موقعیت راست نمیگویند، غلو کرده یا حقیقت را کتمان میکنند.
سومین و یکی از برترین خصوصیت یک عضو شورا مشورت پذیری اوست همانگونه که در وظائف اعضای شورا آمده است شورای شهر تصمیمات مختلفی را باید بگیرد که نیازمند تخصصهای مختلفی است که میتواند خارج از تخصص اعضای شورا باشد و لازم است اعضای شورا از متخصصین مختلف مشورت بگیرند حتی اگر در شورا چند نفر با تخصص مورد نیاز وجود داشته باشد مطمنا افرادی خارج از شورا خواهند بود که اطلاعات بهتری داشته باشند و مشورت با آنها ضروریست.
آنهایی که زیاد روی حضور متخصصین در شوراها پافشاری میکنند دو مطلب را در نظر نمیگیرند
۱- شورای شهر نمیتواند تمام تخصصهای مورد نیاز وظائف و اختیاراتش را در خود جای دهد
برای مثال
· طبق بند دوم وظائف شوراها اطلاعات خوبی از امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، رفاهی در شورا باید وجود داشته باشد
· طبق بند چهارم و پنجم وظائف شوراها علاوه بر تخصصهای بالا تخصص عمرانی نیز باید وجود داشته باشد.
· طبق بند ششم وظائف شوراها تخصص ورزشی نیز مورد نیاز است
· طبق بند هشتم، دهم ، دوازدهم و سی و سی ویک وظائف شوراها تخصصهای مالی و حسابداری نیز ضرورت دارد
· طبق بند یازدهم وظائف شوراها تخصص شهرسازی مورد نیاز است
· طبق بند نوزدهم وظائف شوراها تخصص هنری و ایمنی و آتش نشانی نیز از ضروریات میباشد
· طبق بند بیستم وظائف شوراها تخصص معماری مورد نیاز است
· طبق بند بیست و دوم وظائف شوراها تخصصهای تاسیسات برق و مکانیک مورد نیاز است
· طبق بند بیست و سوم وظائف شوراها تخصصهای مختلفی از مهندسی کشاورزی چون آبیاری و فضای سبز مورد نیاز است
· طبق بند بیست و نهم وظائف شوراها تخصص بازرگانی نیز مورد نیاز است

البته بر همین اساس در شورا باید اطلاعات خوبی هم از اصناف مختلف وجود داشته باشد.
دانش مدیریتی که در مهندسان صنایع و مدیریت دولتی یا بازرگانی وجود دارد نیز لازم است.

۲- به ضرورت مشورت گرفتن اعتقادی ندارند وگرنه این قدر روی تخصص تمرکز نمیکردند
معنای حرف من عدم حضور متخصصین در شورای شهر نیست اگر تخصصی در شورا وجود داشت مفید است اما از آن مفیدتر وجود اندیشه ای است که تصمیمی نمیتوان گرفت مگر با اخذ مشورت.

با آرزوی موفقیت برای همه کاندیدا های محترم

صفر تفاخر
مدیر دبیرستان شهید منگور کردستانی دوره ی اول