پیشرفت ۹۷ درصدی کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر

خانم کاظمی روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امام خمینی ( ره) پیرانشهر در زمینی به مساحت ۱۳۲۷ متر مربع در سه طبقه ( در هر طبقه حداقل ۲۰ اتاق ) با اعتبار اولیه بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال پس از کسب مجوز از دانشگاه […]

خانم کاظمی روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امام خمینی ( ره) پیرانشهر در زمینی به مساحت ۱۳۲۷ متر مربع در سه طبقه ( در هر طبقه حداقل ۲۰ اتاق ) با اعتبار اولیه بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال پس از کسب مجوز از دانشگاه متبوع از اسفند ۹۴ توسط پیمانکار طرف قرارداد شروع شده است.
دکتر کاسیان زاده اضافه کرد : یک طبقه از این ساختمان به مرکز بهداشت و دو طبقه دیگر به کلینیک تخصصی اختصاص داده خواهد شد.
ابوبکر نشاطی خرم مدیر بیمارستان نیز در گفتگو با کوردپیام گفت: با نصب دستگاه و تجهیزاتی از جمله آسانسور ، ژنراتور ، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و… در جهت بهبود عملکرد ساختمان اقدام شده و اعتبار تخصیص داده شده ۳۰ میلیارد ریال است.
مهندس داراب ناظر مقیم پروژه با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصدی کلینیک گفت : با توجه به اینکه کل کارهای باقیمانده کلینیک کمتر از ۳ درصد می باشد لذا  ۲۵ روز فرصت از طرف دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با موافقت مهندسین مشاور به پیمانکار فرصت داده شد که نواقصات را برطرف نماید.
مهندس داراب افزود: محوطه سازی کلینیک ویژه تخصصی اضافه بر قرارداد به پیمانکار محول گردید.
شروع بکار کلینیک ویژه تخصصی منوط به تجهیز لوازم موردنیاز می باشد که قول مساعد از طرف دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای تجهیز کلینیک تخصصی پیرانشهر داده شده است