پیشرفت ۹۷ درصدی کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی(ره) پیرانشهر

مجید کاسیان زاده جانشین مدیریت شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت :کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر در زمینی به مساحت ١٣٢٧ متر مربع در سه طبقه(در هر طبقه حداقل ٢٠ اتاق ) با اعتبار أولیه بالغ بر ٢۴ میلیارد ریال پس از کسب مجوز از دانشگاه متبوع از […]

مجید کاسیان زاده جانشین مدیریت شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت :کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر در زمینی به مساحت ١٣٢٧ متر مربع در سه طبقه(در هر طبقه حداقل ٢٠ اتاق ) با اعتبار أولیه بالغ بر ٢۴ میلیارد ریال پس از کسب مجوز از دانشگاه متبوع از اسفند ٩۴ توسط پیمانکار طرف قرارداد شروع شد و تا پایان مرداد ماه سال ٩۶ به بهره برداری کامل می رسد.

وی اظهار کرد: یک طبقه از این ساختمان به مرکز بهداشت و دو طبقه دیگر به کلینیک تخصصی اختصاص داده خواهد شد.

ابوبکر نشاطی خرم مدیر بیمارستان همچنین به این موارد به کوردپیام گفت: با نصب دستگاه و تجهیزاتی از جمله آسانسور ، ژنراتور ، تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و… که جهت بهبود عملکرد ساختمان نصب گردیده اعتبار تخصیص داده شده ٣٠ میلیارد ریال شده است.
وی تصریح کرد: سفیدکاری ، سقف کاذب ساختمان تمام شده و برخی موارد تاسیساتی و لکه گیری ، نصب کلید و پریز نیز در حال انجام می باشد.
گفتنی است که بخش فعلی کلینیک تخصصی شهرستان در دو ساختمان استیجاری در دو نوبت صبح و عصر فعال بوده که جوابگوی نیاز مراجعین نمی باشد که با بهره برداری کلینیک تخصصی مشکل نارضایتی مراجعین و کمبود فضای فیزیکی مرتفع خواهد شد.