پیرانشهر بیشترین میزان بارش باران را در کشور داشته است/ کمبود ۴۷٫۷ درصدی بارش باران در کشور

به گزارش کوردپیام: کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: در سال آبی جاری ۴۷٫۷ درصد کمبود بارش داریم. محمد اصغری در مورد وضعیت بارش باران در کشور گفت: از اول سال خورشیدی بخشی از کمبودهای بارش ترمیم شده اما به هیچ وجه مناسب و کافی نیست. امیدواریم در روزهای آینده کمبودهای بارش بهار جبران شود. وی […]

به گزارش کوردپیام: کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: در سال آبی جاری ۴۷٫۷ درصد کمبود بارش داریم.

محمد اصغری در مورد وضعیت بارش باران در کشور گفت: از اول سال خورشیدی بخشی از کمبودهای بارش ترمیم شده اما به هیچ وجه مناسب و کافی نیست. امیدواریم در روزهای آینده کمبودهای بارش بهار جبران شود.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا روز ۲۱ فروردین بیشترین بارش در پیرانشهر با ۷۲ میلیمتر،خرم آباد ۶۹ و شهرهای مریوان و سردشت با بیش از ۴۰ میلیمتر ثبت شده است.

وی تاکید کرد: در مجموع میزان بارش در کشور خوب نیست و ۴۷٫۷ درصد کمبود بارش در کشور داریم.