پیام تبریک بعضی از مسئولان پیرانشهر به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش کوردپیام: پیام تبریک بعضی از مسئولان شهرستان پیرانشهر که برای کوردپیام ارسال شده است: به راستی چه زیباست اندیشه ای که درمقابل قلم زانوزندوواژهایی که درخدمت بیان حق برآید. ۱۷مردادماه هرسال مصادف باروزخبرنگاریاد آورخبرنگاران شهیدی است که برای ثپت حقایق و.حادثه ها و حماسه هاازکانون دوست داشتنی خانواده پرکشیده وجان گذشتندبی شک تابشریت […]

به گزارش کوردپیام: پیام تبریک بعضی از مسئولان شهرستان پیرانشهر که برای کوردپیام ارسال شده است:

به راستی چه زیباست اندیشه ای که درمقابل قلم زانوزندوواژهایی که درخدمت بیان حق برآید.

۱۷مردادماه هرسال مصادف باروزخبرنگاریاد آورخبرنگاران شهیدی است که برای ثپت حقایق و.حادثه ها و حماسه هاازکانون دوست داشتنی خانواده پرکشیده وجان گذشتندبی شک تابشریت باشدهمچنانکه ازآغازآن شروع شده این راه کماکان پررهروخواهدبودوتاریخ شاهد ایثاروحماسه های روزبە روزاصحاب رسانه وخبرنگاران است ولحظه به لحظه ندای آنان زمزمه میشودو به گوش میرسدوهرگزمشعل وفانوس روشنیگریهایشان درپرتوتاریکی ها خاموش
نخواهد شدوخورشیدجانفشانی هایشان جاودانگی داردکه اصحاب خبرلحظه های ناب ایمان ودلدادگی انسانهای پاک سرشت ونکوخصال رابرصفحه تاریخ برجا می گذارد.به راستی خبرنگاران واصحاب رسانه روایتگراسطوره های عشق وایثاراین سرزمین مقدس اندوتصویرگرخاطره های روزها وشب هایست که فرزندان سرزمین آزادگی فریادشان بی صداودردشان صیانت ودفاع بودوبه همراه مردان نستوەو آزاده گام برداشته وگاه جلوتردل به دریامی زدە؛تاتاریخ همیشه آن یوم هاوحماسه ها؛رشادتهاوشب زنده داران عاشق راکه((عندربهم یرزقون))لبیک  گفتندوبرصفحه هستی نقش نکونگاشتندبه یادداشته باشدورهروان این عرصه وسنگرهمیشه مصداق این آیه ی شریفه خواهندبود؛…درجهان کنونی باتوجه به گسترش کاربردوسایل ارتباطی ورسانه ای؛توسعه دنیای مجازی ونقش رسانه هادرابعادمختلف خبرنگاران واصحاب خبروگروه های مجازی باید همانندشهدای بزرگ این عرصه وشهیدصارمی ها؛…که ۱۷مرداد بنامشان (روزخبرنگار)آذین گردیده هنروحرفه پرازمخاطرخودراحفظ نمایندواین صنف تلاشگروخستگی ناپذیرکه راویان ونگارنده تاریخنددربرابرخون هزاران شهید اصحابه رسانه مسئول وامانت داروظیفه خطیرخودهستند.بدون تردیدفعالان این حوزه می توانندتاثیربسزایی به ویژه درحوزه (فرهنگی؛اجتماعی؛صداقت؛عمرانی؛آموزشی؛سلامت وبهداشت؛اقتصادی؛مطالبات مردمی ؛نیازهای اقشارمختلف جامعه وحرمت به هم؛نگارش تاریخ حقیقی وپرده برداری ازکج اندیشی ها وگامی نوبرای بیان اندیشه های پاک؛سازنده وراهبردی…)برافکارعمومی داشته وباارائه ونشرمطالب ارزشی وآموزنده ونقدسازنده وراهکارضمن ارتقادانش وبینش جامعه ازجمله فرهنگ ایثاروشهادت ونشاط وآرامش بشریت وتکریم وحرمت وسایرحوزه های ذکرشده موءثرواقع شوندتانمادی همیشه جاویدازتلاش  وسختکوشی وفرهیخگی این کبوتران که عاشقانه وبی پروادرعرصه وسیع اطلاع رسانی که جان خودرابرکف نهاده وباعشقی وصف ناپذیربه کاروحرفه خود؛پروازی بی پایان وخستگی ناپذیرهمیشه جاویدرادرتاریخ دنبال می کنندوبشریت به پاس اندیشه وقلمتان چنین گویندوخودنگارید((قلم زدنت؛قدم زدن درسرزمین زیبای آرمان هاست وپرگشودنت تاقاف؛یادتان باشدبرای رسیدن به قاف سیمرغ شویدتاپرگشودنتان؛رسیدن باشد))نوشته هایتان طلوع حقیقت وبیان دردهای کسانی است که نمی توانندبگویندوفریادشان بی صداست.
اینجانب ضمن تبریک این یوم مبارک به تمامی خبرنگاران نستوه وآزاده خصوصا خبرنگاران واصحاب رسانه ی شهرستان پیرانشهر؛زحمات تمام عزیزان رسانه ای راارج می نهم.
ازخداوندسبحان سلامتی ؛آرامش وتوفیقتان راآرزومندم.

                انورحسینی
   رئیس شورای شهرستان پیرانشهر

پیام تبریک دکتر رسول خضری  نماینده مردم شریف پیرانشهر و سردشت به  مناسبت روز خبرنگار:

“جان   نباشد  جز  خبر  در  آزمون
هر که  را  افزون  خبر  جانش فزون”

“اقتضای جان چو ای دل آگهی است
هر که آگه تر بود جانش قوی است”

روز خبرنگار ، روز گرامیداشت و ارج نهادن به آگاهی و دانایی است و خبرنگاران به راستی تجسم امانت ، مسئولیت ، تعهد ، دلسوزی و وظیفه اند.

خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند زیرا همواره در عمق جامعه زندگی میکنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای ، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست .
بنابراین ۱۷ مرداد ماه روز بزرگ و سترگ خبرنگار فرصت مغتنمی است که از زحمات بی دریغ اصحاب قلم تشکر و قدردانی شود.

اینجانب این روز ارزشمند را که روز پاسداشت قلم و اندیشه است به همه خبرنگاران،نویسندگان و روزنامه نگاران،صاحبان فکر و قلم در عرصه ی اطلاع رسانی علی الخصوص خبرنگاران  شهرستانهای پیرانشهر و سردشت  تبریک و تهنیت عرض نموده و برای همه ی خبرنگاران متعهد و کوشا، سلامتی ، توفیق و تداوم رسالت خداپسندانه خویش را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

دکتر خضری نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی

پیام تبریک شهردار پیرانشهر به مناسبت روز خبرنگار

شهردار شهرستان پیرانشهر، به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، پیام تبریکی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری پیرانشهر  ؛ کامران فاتح  شهردار پیرانشهر  ، طی پیامی، روز خبرنگار را به طلایه داران این عرصه تبریک گفت. متن کامل این پیام به شرح زیر است:

اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم اند. به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. و “قلم” بهانه ای می شود تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم                    .
حرفه ارجمند خبرنگاری در پرتو شجاعت طبع و قوت روحیه خبرنگاران، شغلی شریف و خوشنام در عصر ارتباطات است و نگارندگان جسور و خستگی‌ناپذیرِ خبر، همچون پروانه‌ای بی‌پروا خود را بر آتش شمع حوادث زمانه می‌زنند و این آزادگی و بلندی همت، رمز محبوبیت این فن شریف است.امید که نوشته هایتان طلوع حقیقت و بالندگی فرهنگی جامعه در آگاهی رسانی به مردم را همراه باشد و بیانی باشد از دردهای کسانی که نمی توانند بگویند یا فریادشان بی صداست.
هفدهم مرداد روز راویان عشق و آزادی و نیک اندیشان بلند نظر عرصه اطلاع را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

کامران فاتح شهردار پیرانشهر

پیام جوانبخت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر به مناسبت روز خبرنگار

— ۱۷ مرداد روز خبرنگار، روز تجلیل از حریم و حرمت قلم و بزرگداشت مقام حق و حقیقت است روز خبرنگار روز پاسداشت انسان های آگاهی است که با سلاح قلم در سرزمین آگاهی و حقیقت قدم می گذارند و با پاسداری و حراست از اندیشه و حقیقت در صف مقدم مبارزه با جهل، نا آگاهی و خرافه پرستی هستند. بدون شک خبرنگاران، تصویرگران زمان خویش و پرچم دار تعهد و وظیفه اند که با انعکاس حقیقت، بیرق بزرگ آگاهی بخشی را بر دوش می کشند و مطمئنا دستیابی به قله های پیشرفت، سربلندی و سعادت کشور در گرو صداقت، تعهد و حقیقت جویی در عرصه آگاهی است، فلذا بنده نیز روز خبرنگار، این طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم را به همه تلاشگران عرصه اندیشه و اطلاع رسانی تبریک عرض می نمایم.

جوانبخت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرانشهر