پنج کشور با بیشترین صادرات به اسرائیل

به گزارش کوردپیام: براساس داده‌های بانک جهانی، چین، آمریکا، آلمان، سوئیس و ترکیه بیشترین صادرات را به اسرائیل دارند./ ترکیه، امارات، سنگاپور،مصر و اردن پنج کشور اسلامی با بیشترین تبادل مالی و کالایی و آذربایجان و قزاقستان، دو کشور با بیشترین قرارداد انرژی با اسراییل هستند. ✍پایگاه خبری کوردپیام 🆔 @kurdpayam

به گزارش کوردپیام: براساس داده‌های بانک جهانی، چین، آمریکا، آلمان، سوئیس و ترکیه بیشترین صادرات را به اسرائیل دارند./ ترکیه، امارات، سنگاپور،مصر و اردن پنج کشور اسلامی با بیشترین تبادل مالی و کالایی و آذربایجان و قزاقستان، دو کشور با بیشترین قرارداد انرژی با اسراییل هستند.

✍پایگاه خبری کوردپیام

🆔 @kurdpayam