پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری پیرانشهر و سردشت برگزار شد

به گزارش کوردپیام، دیروز ۲۱ تیر ماه سالجاری انتخابات نظام پرستاری شهرستان های پیرانشهر و سردشت به مرکزیت شهرستان پیرانشهر و در دو حوزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب برگزار شد. در این انتخابات ۲۱ نفر برای شرکت در انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری این دو شهرستان شرکت کرده که در پایان ۷ […]

به گزارش کوردپیام، دیروز ۲۱ تیر ماه سالجاری انتخابات نظام پرستاری شهرستان های پیرانشهر و سردشت به مرکزیت شهرستان پیرانشهر و در دو حوزه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب برگزار شد.
در این انتخابات ۲۱ نفر برای شرکت در انتخابات هیات مدیره نظام پرستاری این دو شهرستان شرکت کرده که در پایان ۷ نفر پرستار و ۲ نفر بهیار جمعا ۹ نفر برای اعضای هیات مدیره این مجمع انتخاب شدند
لازم به ذکر است از جمع این ۹ نفر ۲ نفر با سطح آرای اول و پنجم از پیرانشهر به عنوان نفر اول و پنجم این هیات انتخاب شدند