پرداخت بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده ۱۴۰۱ به شهرداری، دهیاری و فرمانداری پیرانشهر

به گزارش کوردپیام،  بر اساس اعلام اداره امور مالیاتی پیرانشهر از منابع ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ مبالغی به شهرداری ها، فرمانداری، دهیاری و بخش عشایر شهرستان پیرانشهر پرداخت شد. ➖شهرداری ها ۱۸۰٫۶۶۸٫۱۹۴٫۶۱۲ میلیارد ریال ➖دهیاری ها ۷۲٫۰۴۲٫۷۵۱٫۸۷۳ میلیارر ریال ➖فرمانداری ۹٫۳۹۹٫۴۶۶٫۹۴۷ میلیارد  ریال ➖عشایر ۱۳٫۳۱۸٫۹۳۱٫۹۸۷ میلیارد ریال

به گزارش کوردپیام،  بر اساس اعلام اداره امور مالیاتی پیرانشهر از منابع ارزش افزوده سال ۱۴۰۱ مبالغی به شهرداری ها، فرمانداری، دهیاری و بخش عشایر شهرستان پیرانشهر پرداخت شد.

➖شهرداری ها ۱۸۰٫۶۶۸٫۱۹۴٫۶۱۲ میلیارد ریال
➖دهیاری ها ۷۲٫۰۴۲٫۷۵۱٫۸۷۳ میلیارر ریال
➖فرمانداری ۹٫۳۹۹٫۴۶۶٫۹۴۷ میلیارد  ریال
➖عشایر ۱۳٫۳۱۸٫۹۳۱٫۹۸۷ میلیارد ریال