ویدئویی از بازگشایی مرز کولبری بانه و پیرانشهر همچنان در انتظار…

به گزارش کوردپیام؛ ویدئوی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود/ پس از شش سال بازارچه بانه بطور رسمی برای واردات لوازم خانگی توسط کولبران باز شد.  و باز نام بانه بر سر زبان ها افتاد و پیرانشهر نظاره‌گر پیرانشهر همچنان در انتظار…!!! IMG_1928

به گزارش کوردپیام؛ ویدئوی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود/ پس از شش سال بازارچه بانه بطور رسمی برای واردات لوازم خانگی توسط کولبران باز شد.

 و باز نام بانه بر سر زبان ها افتاد و پیرانشهر نظاره‌گر

پیرانشهر همچنان در انتظار…!!!

IMG_1928