وقتی خانم مجری نتواند جلو خنده خود را بگیرد ! + فیلم

تصاویر بسیار جالب و دیدنی که خانم مجری در یک برنامه زنده نمی تواند جلوی خنده های خود را بگیرد.       لینک فیلم     منبع : باشگاه خبرنگاران

تصاویر بسیار جالب و دیدنی که خانم مجری در یک برنامه زنده نمی تواند جلوی خنده های خود را بگیرد.

 

 

 

لینک فیلم

 

 

منبع : باشگاه خبرنگاران