ورود سامانه بارشی کم دامنه‌ای از اواخر وقت روز جمعه و نفوذ سیستم بارشی قدرتمند از روز دوشنبه

 به گزارش کوردپیام؛ با ورود موج بارشی کم دامنه‌ای از اواخر وقت روز جمعه به منطقه، به تناوب تا اواخر وقت روز شنبه رشد ابر، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش برف و وزش باد خواهیم داشت.  در نواحی مستعد ریزش تگرگ توآم با پدیده رعدوبرق نیر دور از انتظار نخواهد بود.  درصورت تثبیت […]

 به گزارش کوردپیام؛ با ورود موج بارشی کم دامنه‌ای از اواخر وقت روز جمعه به منطقه، به تناوب تا اواخر وقت روز شنبه رشد ابر، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش برف و وزش باد خواهیم داشت.

 در نواحی مستعد ریزش تگرگ توآم با پدیده رعدوبرق نیر دور از انتظار نخواهد بود.

 درصورت تثبیت مدلهای پیش یابی هواشناسی، سامانه بارشی نسبتاً قدرتمندی از روز دوشنبه منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد که جزئیات بیشتر آن اطلاع رسانی خواهدشد.

 تصویر فوق الگوی مجموع بارندگی احتمالی تا اواخر وقت روز شنبه را براساس مدل آمریکا نشان می دهد.

هواشناسی قندیل