واکسیناسیون فلج اطفال در روستاهای پیرانشهر آغاز شد

ماشالله نادر سرپرست شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: واکسیناسیون فلج اطفال روستاهای سیاری و کلونی های پناهندگان عراقی همزمان با سراسر کشور در پیرانشهر بصورت خانه به خانه برای جمعیت هدف زیر ۵ سال انجام گرفت. وی اضافه کرد: انتظار پوشش ۱۰۰ درصد به منظور ریشه کنی فلج اطفال شل […]

ماشالله نادر سرپرست شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت: واکسیناسیون فلج اطفال روستاهای سیاری و کلونی های پناهندگان عراقی همزمان با سراسر کشور در پیرانشهر بصورت خانه به خانه برای جمعیت هدف زیر ۵ سال انجام گرفت.

وی اضافه کرد: انتظار پوشش ۱۰۰ درصد به منظور ریشه کنی فلج اطفال شل حاد و ویروس وحشی که در کشورهای پاکستان و افغانستان در گردش می باشد وجود دارد.

عثمان محمدامینی مسئول واحد بیماریهای مرکز بهداشت گفت: خوشبختانه در ۱۰ سال اخیر به همت نیروهای بهداشتی، ویروس وحشی فلج در کشور ما مشاهده نشده است.