صدای شهروند؛

نکاتی در باب شیوه رفتار برخی رانندگان در پیرانشهر/ خودمان سرآغاز تغییر باشیم

به گزارش کوردپیام: وقتی بحث ایرادات رانندگی در پیرانشهر به میان می‌آید اکثر افراد مشکلات فراوان و نحوه رانندگی تأسف آور برخی رانندگان را تأیید می‌کنند اما تعداد زیادی از همان افراد در موقعیت‌های مشابه دست به اقدامی مشابه می‌زنند. اما وقتی اشتباه یکی شخصی را گوشزد می‌کنیم و به آن شخص درباره نحوه رانندگی […]

به گزارش کوردپیام: وقتی بحث ایرادات رانندگی در پیرانشهر به میان می‌آید اکثر افراد مشکلات فراوان و نحوه رانندگی تأسف آور برخی رانندگان را تأیید می‌کنند اما تعداد زیادی از همان افراد در موقعیت‌های مشابه دست به اقدامی مشابه می‌زنند.

اما وقتی اشتباه یکی شخصی را گوشزد می‌کنیم و به آن شخص درباره نحوه رانندگی تذکر می‌دهیم می‌گوید اکثر رانندگان پیرانشهر به این شکل رفتار می‌کنند من به تنهایی چه کنم؟

اما تغییر الگو و شیوه رانندگی باید از یک جا شروع شود یا خیر؟ و چه بهتر که برای ایجاد شیوه رانندگی مناسب خودمان پیش قدم شویم و بعد آن را به همشهریان انتقال دهیم تا دیگر رفتار غلط دیگران را توجیه اشتباه خودمان در نظر بگیریم.

وقتی به یک فردی می‌گوییم چند متر دیگر جای پارک وجود دارد و شما چرا دوبل پارک کردید می‌گوید که خیابان‌های پیرانشهر را پارک دوبل فرا گرفته من هم یکی از آن‌ها.

بهبود شرایط و فرهنگ صحیح رانندگی نیازمند اجرای همگانی است و تا این مهم رخ ندهد اوضاع درست نخواهد شد.