نماینده مردم پیرانشهر در مجلس از رونمایی دفترچه بیمه کولبران در هفته جاری خبر داد.

به گزارش کوردپیام ، رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت، با اشاره به دفترچه و ساماندهی وضعیت کولبران، اظهار داشت: قرار است هفته جاری از دفترچه بیمه کولبران با حضور علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرعامل صندق روستایی، کشاورزان و عشایر، مدیرکل استان آذربایجان‌غربی و مسئولانی از استانداری رو‌نمایی شود.   […]

به گزارش کوردپیام ، رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشت، با اشاره به دفترچه و ساماندهی وضعیت کولبران، اظهار داشت: قرار است هفته جاری از دفترچه بیمه کولبران با حضور علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مدیرعامل صندق روستایی، کشاورزان و عشایر، مدیرکل استان آذربایجان‌غربی و مسئولانی از استانداری رو‌نمایی شود.

 

 

نماینده مردم پیرانشهر در مجلس با بیان اینکه ابتدا باید کولبران شناسایی و ساماندهی شوند، اظهار داشت: همه کولبرانی که دفترچه کولبری دارند شامل این بیمه می‌شوند که تقریبا ۶۵ هزار کولبر در مرزهای غربی و شرقی تحت پوشش بیمه کولبران قرار می‌گیرند که تقریبا ۱۸ تا ۲۰ هزار کولبر در پیرانشهر و سر‌دشت و بقیه در استان کردستان و سیستان و بلوچستان تحت پوشش بیمه کولبران قرار می‌گیرند.

 

 

خضری درباره خدمات این دفترچه برای کولبران تصریح کرد: دفترچه کولبران شامل خدمات از کار افتادگی، مستمری، بازنشستگی و درمان است./تسنیم