نزدیک به ۷۰۰ نفر بیمه کولبری شدند/ وجود ۱۸ هزار کولبر در پیرانشهر و سردشت

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کوردپیام در مورد منابع تخصیص یافته برای بیمه کولبری ، توضیح داد: هم وزارت تعاون و هم وزارت کشور چون از ورودی ها و معابر مرزی دارای درآمد هنگفتی هستند، هر کدام یک میلیارد تومان برای بیمه کولبری اختصاص داده اند و […]

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار کوردپیام در مورد منابع تخصیص یافته برای بیمه کولبری ، توضیح داد: هم وزارت تعاون و هم وزارت کشور چون از ورودی ها و معابر مرزی دارای درآمد هنگفتی هستند، هر کدام یک میلیارد تومان برای بیمه کولبری اختصاص داده اند و نیز مکلف به انجام این کار شده اند.

وی ادامه داد: نزدیک به ۷۰۰ نفر بیمه کولبری شده اند.چون بیمه اختیاری است،خود افراد باید نسبت به بیمه کردن خود اقدام نمایند.

خضری با اشاره به تعداد جمعیت کولبری در شهرستان های سردشت و پیرانشهر، اذعان کرد: در مجموع در شهرستان های پیرانشهر و سردشت قریب به ۱۸ هزار نفر به کار کولبری مشغول هستند و چون موضوع بیمه کولبران اختیاری است ما از آن ها خواهش می کنیم که برای بیمه شدن به مراکز مسئول این کار رجوع کنند.

این نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ایجاد درآمد پایدار و اشتغال مناسب برای مرزنشینان،گفت:ما به دنبال این هستیم در بودجه ۹۷ اعتبارات کافی برای بیمه کولبری در نظر بگیریم.

هدف ما اشتغال مناسب و همچنین توانمندساری مرزها است تا کم کم در آینده اشتغال پایدار جای پدیده کولبری را بگیرد و این نیارمند یک عزم راسخ از سوی مسولان است.

وی تصریح کرد: باید برای این موضوع به سمت صنایع تکمیلی و صنایع تبدیلی و کارخانه جات مناسب با شرایط منطقه برویم.

خضری با اشاره به پروژه آبیاری و کشاورزی در شهرستان های سردشت و پیرانشهر،اظهار کرد: اعتباراتی از صندوق توسعه ملی برای مبحث آبیاری و کشاورزی سردشت و پیرانشهر در نظر گرفته شده،پیشبینی می شود اشتغال بالایی را در این حوزه رقم بزند.

وی افزود: در حال حاضر برای این پروژه ۴۲۰ میلیارد هزینه شده و مابقی هم از صندوق توسعه ملی اختصاص داده می شود.