نرخ بازگشت مهاجران ایرانی بسیار کمتر از متوسط جهانی است/ترومای فرار مغزها در کشورهای در حال توسعه

به گزارش کوردپیام: سالانه هزاران نفر از ایران مهاجرت می‌کنند و تعداد کمی از آنها به کشور بازمی‌گردند؛ از نیروی کار ساده گرفته تا نیروی کار ماهر. خروج مهاجران در ابعاد گسترده هم یعنی آسیب به اقتصاد کشور. در همین حال، بررسی پژوهشگران نشان می‌دهد که نرخ بازگشت مهاجران ایرانی هم بسیار کمتر است متوسط […]

به گزارش کوردپیام: سالانه هزاران نفر از ایران مهاجرت می‌کنند و تعداد کمی از آنها به کشور بازمی‌گردند؛ از نیروی کار ساده گرفته تا نیروی کار ماهر. خروج مهاجران در ابعاد گسترده هم یعنی آسیب به اقتصاد کشور. در همین حال، بررسی پژوهشگران نشان می‌دهد که نرخ بازگشت مهاجران ایرانی هم بسیار کمتر است متوسط جهانی است.

بنا بر داده‌های سالنامه مهاجرت سال ۱۴۰۱ که از سوی رصدخانه مهاجرت ایران منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، رتبه مهاجرفرستی ایرانیان در میان کشورهای دنیا ۵۴ و رتبه مهاجرپذیری هم ۲۳ بود. پیش از این هم بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت و تحلیلگر ارشد حوزه مهاجرت درباره وضعیت مهاجرت از ایران گفت که سالانه ۶۵ هزار نفر از کشور مهاجرت می‌کنند.