نبود مرکز جمع آوری شیر در پیرانشهر باعث مشکلات شده است

محمد سلیمانی معاون اجرایی شبکه و بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام با توجه به اعتراضات مردم مبنی بر استفاده بعضی از واحدهای ماست بندی شهرستان از دسمال کاغذی بر روی ماست گفت: با توجه بر نبود نظارت دقیق بر این مجموعه و نداشتن مجوز باعث شده تا آنها برای میسر شدن […]

محمد سلیمانی معاون اجرایی شبکه و بهداشت و درمان شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام با توجه به اعتراضات مردم مبنی بر استفاده بعضی از واحدهای ماست بندی شهرستان از دسمال کاغذی بر روی ماست گفت: با توجه بر نبود نظارت دقیق بر این مجموعه و نداشتن مجوز باعث شده تا آنها برای میسر شدن کارشان اقدام به هر عملی که خلاف و غیر بهداشتی هم باشد بکنند.
وی مشکل اصلی در سطح شهرستان را نبود مرکز جمع آوری شیر عنوان کرد و گفت: در خلاء این مرکز واحدهای در سطح شهرستان بوجود آمده اند که در زیر سایه مراکز بهداشت عمل نکرده که خودبخود باعث بی نظمی و هرج و مرج در شهرستان می شود.
سلیمانی به طریقه درست جمع آوری شیر اشاره کرد و  تصریح کرد: شیر تازه ای که از گاو دوشیده می شود دارای آلودگی های است که  باید بلافاصله در محل خنک نگهداری شود و بعدا با استفاده از سطل های که بدون نام دارد به مرکز جمع آوری انتقال داده شود و در آنجا بعد از آزمایش به مراکز تهیه ماست داده شود و آنها هم از ظروف یکبار مصرف استفاده؛ که متاسفانه این کار در سطح شهرستان صورت نمیگیرد.