نام ترامپ در کنار قاتلان و جنایتکاران قرار گرفت

به گزارش کوردپیام، جزئیات پرونده ترامپ ۷۶ ساله در سیستم واحد دادگاه ایالت نیویورک بارگذاری شده است. در پرونده آنلاین ترامپ، نام چهل و پنجمین رئیس جمهورآمریکا، سال تولد او و ۳۴ اتهام وارده به ترامپ، ذکر شده است. در نمایش جزییات همچنین اعلام “بی گناهی” رئیس جمهور سابق آمریکا در طول جلسه دادگاه به چشم […]

به گزارش کوردپیام، جزئیات پرونده ترامپ ۷۶ ساله در سیستم واحد دادگاه ایالت نیویورک بارگذاری شده است.

در پرونده آنلاین ترامپ، نام چهل و پنجمین رئیس جمهورآمریکا، سال تولد او و ۳۴ اتهام وارده به ترامپ، ذکر شده است.

در نمایش جزییات همچنین اعلام “بی گناهی” رئیس جمهور سابق آمریکا در طول جلسه دادگاه به چشم می خورد.