نامزدهای رد صلاحیت شده شورای شهر باید چه کار کنند؟

به گزارش کوردپیام: محمدجواد کولیوند، نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کل کشور گفت: اگر در روستا کسی رد صلاحیت شود به هیات نظارت شهرستان مراجعه و اعتراض کند و اگر در شهرستان هم رد شد در آخرین مرحله می‌تواند به هیات نظارت استان مراجعه و نظر نهایی را کسب کند. وی افزود: […]

به گزارش کوردپیام: محمدجواد کولیوند، نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کل کشور گفت: اگر در روستا کسی رد صلاحیت شود به هیات نظارت شهرستان مراجعه و اعتراض کند و اگر در شهرستان هم رد شد در آخرین مرحله می‌تواند به هیات نظارت استان مراجعه و نظر نهایی را کسب کند.

وی افزود: آن دسته از نامزدهای که پرونده آنها تایید می‌شود وارد عرصه انتخابات می‌شوند و آنهایی که ردصلاحیت شدند ۲ روز فرصت دارند به هیات بالادستی اعتراض خود را اعلام کنند و هیات بالادستی فرصت دارد تا یک هفته بررسی‌های خود را انجام دهد و نظر نهایی را اعلام کند.

کولیوند خاطرنشان کرد: اگر کسی در شهرها رد صلاحیت شود می‌تواند در هیات عالی استان شکایت خود را مطرح اعلام کند و اگر در هیات عالی استان رد شد باز یک مرحله می‌تواند به هیات مرکزی مراجعه و اعتراض خود را ثبت کند. البته هیات مرکزی با حضور رئیس هیات نظارت استان تشکیل می‌شود و نظر نهایی خود را راجع به تایید و رد صلاحیت‌ها خواهد داد.