رفع مشکلات اقتصادی مهمترین مطالبه مردم شهرستان پیرانشهر سردشت است

نماینده مردم پیرانشهر-سردشت مهمترین مطالبه مردم حوزه استحفاظیش را مسائل مرزی ، بیکاری و معیشتی مردم دانست

رسول خضری در گفت و گو با کورد پیام، اظهار داشت: عمده مطالبات مردم شهرستان پیرانشهر- سردشت  اول، بحث مسائل مرزی کە واقعا دغدغه مردم پیرانشهر و سردشت است کە نیازمند شفاف سازی جدیست کە درآمدهای مرزی بین مرزنشینان و کولبران تقسیم شود و عواید آن باید صرف عمران و آبادانی شهر و روستا شود از جمله جادە ها، مدرسە ها و بیمارستان ها، خانە بهداشت ها و آب شرب سالم و… کە همە این ها از دغدغە های اصلی این حوزه است.

وی افزود: دوم، مشکل بیکاری که بزرگترین معضل جامعه و ابر چالش است که ۴۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند که سه برابر بیکاران بی سواد است و بالاترین درخواست مردم در مراجعه به ما وام و شغل بوده که متاسفانه دولت کارنامه اش در استخدام و اشتغال زیاد قوی نبوده است که ما الان در طول این چند سال به جزء حق التدریسی ها که ما توانستیم از آموزش و پرورش هرسال متوسط ۳۰ یا ۴۰ نفر جذب کنیم که به جزء این کار اساسی دیگه ای برای استخدام نشده است.

نماینده مردم پیرانشهر-سردشت در ادامە تصریح کرد: سوم، مشکلات معیشتی مردم که از جمله قسمت عمده اش مربوط به کشاورزان است که بعد از تحویل چغندر و گندم به علت دریافت نشدن حق و حقوقشان مشکلات و معضلاتی که با کارخانه دارند.